• Det grænseoverskridende samarbejde er en unik styrke for regionen. Det skal udnyttes.
  Der bør fokuseres på mulighederne for mere samarbejde indenfor erhvervsudvikling,
  turisme, uddannelser og sundhedsområdet.
 • Samarbejdet med St. Franziskus hospitalet i Flensborg omkring strålebehandling skal genoptages.
 • Kendskabet til tysk sprog skal markant
  forbedres.
 • Vi skal styrke akutberedskabet og fuldt udnytte de muligheder der ligger i et
  grænseoverskridende samarbejde på området.
 • Der skal være en paramediciner i alle ambulancer
 • Samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig skal fortsat være søjlen i det nære grænseoverskridende samrbejde.
 • Der skal være meget fokus på samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læger.