Aabenraa Kommune skal være kendetegnet ved:

Vi tager os godt af borgerne i alle aldre – i hele kommunen.

Vore ældre skal sikres den nødvendige hjælp og omsorg. Der skal være råd og plads til at vi kan give den ældre generation en værdig alderdom, hvor man selv vælger hvor man vil bo og leve. Et velfærdssamfund kan bedst måles på hvordan man tager sig af ældre og udsatte grupper.

Vi skal have gode pasningsmuligheder for børn. Kun gennem en god og tryg opvækst kan vi give næste generation gode muligheder for at de kan skabe sig et godt liv.

Skolebørnene skal have en god undervisning med tidssvarende rammer og undervisningsmidler. Og lærerne i folkeskolen skal sikres gode arbejdsvilkår. Det er en forudsætning for at få en god undervisning. Og efter min mening burde det være en selvfølge, at der på alle skoler findes en kantine hvor man kan få sund og veltilberedt mad. Både lærere og elever.

Cykelstierne til skolerne skal have høj prioritet. Vore børn og unge skal have muligheden for at cykle til skole, og det kræver sikre cykelstier. Dermed får vi også motion ind i dagligdagen på en naturlig måde.

Vi skal forbedre rammerne for vort foreningsliv. De mange aktive frivillige gør en uvurderlig indsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi skal fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund.

For at alt dette kan lade sig gøre, kræver det en kommune der har orden i økonomien. En kommune der har glade og tilfredse medarbejdere og en kommune der ikke bruger kræfterne på unødigt bureaukrati.

Og et erhvervsliv der har gode vilkår, hvor kommunen er en aktiv medspiller. Kun ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet sikrer vi vækst og velstand og en god offentlig service.