Jeg vil fremme det grænseoverskridende samarbejde.

Det grænseoverskridende samarbejde er en unik styrke for regionen. Det skal udnyttes.
Der bør fokuseres på mulighederne for mere samarbejde indenfor erhvervsudvikling,
turisme, uddannelser og sundhedsområdet.

Vi skal styrke akutberedskabet og fuldt udnytte de muligheder der ligger i et
grænseoverskridende samarbejde på området.

Samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig skal fortsat være søjlen i det nære grænseoverskridende

samarbejde, og Interreg programmet skal udnyttes til projekter med blivende værdi. 

Jeg vil fortsat arbejde med, at visionen om et nyt stort dansk – tysk erhvervs-udviklingsområde direkte på grænsen realiseres.

Aabenraa Havns samarbejde med Flensborg Havn skal udbygges.

Kendskabet til det tyske sprog skal udbygges. Vores unge kan få en unik

fordel, ligesom det vil være af stor betydning for erhvervslivet i kommunen, og derved for hele områdets udvikling.

Jeg vil arbejde for at det grænseoverskridende beredskab formaliseres og at beredskaberne understøtter hinanden hen over landegrænsen.