Fritidsområdet                                                                                                                     

Venstre Aabenraa vil forbedre rammerne for vort foreningsliv.

De mange aktive frivillige gør en uvurderligindsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi vil fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund. 

  • Ligesom vi i Aabenraa by har gjort en helt særlig indsats i forbindelse med etablering af Arena Aabenraa, vil vi i den kommende periode også gøre en særlig indsats for idrætsfaciliteterne/idrætshallerne rundt omkring i kommunen.
  • Grænsehallerne i Kruså er et vigtigt kraftcenter i den sydlige del af kommunen. Vi vil bakke op om den store indsats, som de frivillige gør for at udvikle centret.
  • Søsporten og vandsporten skal fremmes i Aabenraa kommune ved etablering af en vandsport arena ud for stenmolen ved Sønderstrand. Arenaen skal være mobil, så den kan vendes mod fjorden ved sejlsport- og søsport arrangementer eller drejes ind mod Sønderstrand, og danne rammerne om en badeanstalt eller tribuner til publikum arrangementer. Under tribunerne skal der placeres faciliteter til omklædning, og sauna til badegæster og vinterbadere.