Vore ældre skal sikres den nødvendige hjælp og omsorg. Der skal være råd og plads til at vi kan give den ældre generation en værdig alderdom, hvor man selv vælger hvor man vil bo og leve.

Venstre Aabenraa ønsker, at de ældre i kommunen skal opleve mest mulig kontinuitet i deres pleje. Vi har derfor som mål, at antallet af forskellige hjemmehjælpere, som kommer i den ældres hjem, skal reduceres.

Lokale plejehjem skal bevares

Venstre Aabenraa ønsker at aftalen om plejehjemsstrategien skal føres ud i livet. Derfor skal Grønningen i

Tinglev bevares. Vi ønsker at arbejdet med planlægningen afsluttes nu og nybygningen af det nye plejehjem

iværksættes.

Vi ser gerne et tæt samarbejde om udnyttelse af bygninger med synergi for lokalbefolkningen.

Vi ønsker en analyse af ægtefælleboliger i tilknytning til plejeboligerne medtaget i planlægningen,

for at kunne imødekomme ønsket om, at ægtepar kan forblive sammen, også når den ene

part bliver plejekrævende.

For Venstre Aabenraa er det vigtigt, at vi bibeholder de nuværende plejehjem i nærområderne, herunder

Bovrup, Løjt og Bylderup Bov.