Turisme                                                                                                                                                                                                                                                

Venstre Aabenraa vil i tæt samarbejde med turistaktørerne forstærke turismeindsatsen.

Turismesamarbejdet gennem Destination Sønderjylland, DMO, er en succes, målt på antal kontakter til

potentielle turister fra henholdsvis Tyskland, Holland og Norge. Og Venstre Aabenraa vil forstærke Aabenraa

Kommunes turistprofil. I samarbejde med lokale turistaktører, ønsker vi, at udnytte dette vækstpotentiale i

forhold til antal endags-turister og overnatninger.

Derfor vil Venstre Aabenraa arbejde målrettet på, at skabe flere turistattraktioner og samtidig styrke kvaliteten

af de eksisterende. Her indgår bl.a. Okseøerne, Frøslevlejren, Oldemors Toft, Folkehjem og Brundlund Slot.

Her vil Venstre Aabenraa i samarbejde med de respektive ejere, arbejde for nye udstillinger og fortællinger.

Det er oplagt, at lade Aabenraa kommunes geografiske placering, med Danmarks længste landfaste

landegrænse, indgå som et naturligt led af fortællingen, samt natur- og aktiv ferie.

Venstre Aabenraa vil arbejde for:

  • at skorstenen på Enstedværket tænkes ind som potentielt turistmål/attraktion.

 

  • flere overnatningsmuligheder, herunder attraktive udstykninger til sommerhuse.

 

  • Tværkommunalt samarbejde om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. (Mangel på kvalificeret arbejdskraft lægger allerede i dag en dæmper på de Sønderjyske virksomheders udviklingsmuligheder.)

 

  • at styrke indsatsen i markedsføringen af Business Region Sønderjylland som ét arbejdsmarked.

 

  • et øget fokus på tiltrækning af nye uddannelser til vores Region.

 

Vi tror, et øget fokus på:

  • at fremhæve karrieremulighederne på regionens virksomheder
  • vores regions kultur- og naturkvaliteter
  • landets bedste folkeskoler
  • en veludbygget infrastruktur,
  • gode mellemlange uddannelser kan skabe en øget bosætning og dermed stabil og veluddannet arbejdskraft til vores virksomheder.

 

Venstre Aabenraa vil i den forbindelse styrke kendskabet til ”Job Partner match”.

Vi skal have mere bosætning og mindre pendling.

 

Erhvervsarealer og planlov

Venstre har på nationalt plan liberaliseret planloven. Det giver kommunerne videre og nye muligheder for, at

skabe grobund for vækst gennem den lokale planlægning, f.eks. i forhold til butiksstørrelser,

aflastningsområder mv.  Derfor ønsker Venstre Aabenraa at udnytte redskaberne i planloven til at skabe

mere vækst. Herunder at etablere bedre udnyttelse af udfasede landbrugsejendomme til andre formål.

Venstre Aabenraa ser også gerne såkaldte box-butikker opført langs Gasværksvej, så midtbyen

styrkes i forhold til etablering af nye og tidssvarende butikskoncepter; frem for at handlen flyttes væk fra byen

eller helt overtages af net-handel. Forbrugernes indkøbsvaner ændres, og derfor er detailhandlen under

stærkt pres. Vi vil gerne tilpasse os udviklingen og åbne op for et aktivt handelsliv, baseret på fortætning af

beboelse og offentlige funktioner i midtbyen, og fremme detailhandlens muligheder for at skabe gode

indkøbsoplevelser.