Kultur- og Fritidsområdet                                                                                                                     

Venstre Aabenraa vil forbedre rammerne for vort foreningsliv. De mange aktive frivillige gør en uvurderlig

indsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi vil

fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund.

Idrætshallerne rundt omkring i kommunen er vigtige samlingssteder, og rigtig mange haller er skabt som

lokale initiativer. Vi vil forsat bakke op om disse haller, og hjælpe med den nødvendige modernisering.

 

Ligesom vi i Aabenraa by har gjort en helt særlig indsats i forbindelse med etablering af Arena Aabenraa, vil

vi i den kommende periode også gøre en særlig indsats for idrætsfaciliteterne/idrætshallerne rundt

omkring i kommunen.

 

Grænsehallerne i Kruså er et vigtigt kraftcenter i den sydlige del af kommunen. Vi vil bakke op om den

store indsats, som de frivillige gør for at udvikle centret.

Søsporten og vandsporten skal fremmes i Aabenraa kommune ved etablering af en vandsport arena ud for

stenmolen ved Sønderstrand. Arenaen skal være mobil, så den kan vendes mod fjorden ved sejlsport- og

søsport arrangementer eller drejes ind mod Sønderstrand, og danne rammerne om en badeanstalt eller

tribuner til publikum arrangementer. Under tribunerne skal der placeres faciliteter til omklædning, og sauna

til badegæster og vinterbadere.

 

På kulturområdet vil vi arbejde aktivt for at visions- og handleplanen for Frøslevlejren kan realiseres.

Frøslevlejren er et naturligt fyrtårn for turismen i kommunen med 50.000 årlige gæster. Så turismen i hele

Sønderjylland vil få gavn af en gennemgribende opgradering af lejren.

 

Kunstmuseet Brundlund Slots kunstsamling rummer over 1000 værker, primært af sønderjyske kunstnere

fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Derudover deponerede Fonden Franciska Clausen, i efteråret 2011,

hele samlingen af Franciska Clausen på Kunstmuseet Brundlund Slot. Vi vil, i samarbejde med Museum

Sønderjylland, arbejde for en udbygning af museet, således at det sikres, at Franciska Clausens værker kan

få den fremtrædende plads, de har krav på.