Grænseoverskridende samarbejde

Venstre Aabenraa vil fremme det grænseoverskridende samarbejde. Aabenraa kommunes geografiske

placering som en central del af grænselandet, giver nogle helt unikke muligheder.

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde med, at visionen om et nyt stort dansk – tysk

erhvervs-udviklingsområde direkte på grænsen realiseres.

Herunder at Aabenraa Havns samarbejde med Flensborg Havn skal udbygges, så havnene supplerer

hinanden og bliver hele grænseregionens havn.

Venstre Aabenraa vil arbejde for at kendskabet til det tyske sprog udbygges. Vores unge kan få en unik

fordel, ligesom det vil være af stor betydning for erhvervslivet i kommunen, og derved for hele områdets

udvikling.

Venstre Aabenraa vil arbejde for at det grænseoverskridende beredskab formaliseres og at beredskaberne

understøtter hinanden hen over landegrænsen.