Padborg Transportcenter                                                                                                                    

Venstre Aabenraa vil fortsætte med at understøtte den positive udvikling i Padborg transportcenter, og

anerkender dermed områdets store betydning for kommunens fortsatte udvikling og vækst. Vi ønsker

fortsat at afsætte penge til udviklingsplaner og følge op på planerne med anlægskroner. Projekterne skal

udarbejdes og prioriteres i tæt samarbejde med virksomhederne.

 

Venstre Aabenraa ønsker sammen med transport- og logistikbranchen, at fremme projekter der øger

udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Herunder etablering af lokale fag-uddannelser og udviklingsprojekter,

der skal sikre områdets nuværende førerposition, og sætte nye mål for fremtidige forretningskoncepter.

Venstre Aabenraa ønsker at vejdirektoratet skal overtage en større forpligtigelse i forhold til

servicefaciliteter for udenlandske chauffører. Vi ønsker i samarbejde med transportbranchen og de faglige

organisationer, at belyse de udenlandske chaufførers indvirkning på områdets økonomi.