Lokalt erhvervsklima                                                                                                                               

Vi vil være de bedste.

Aabenraa Kommune har altid været kendt for sin erhvervsvenlighed. Vi har altid ligget som den bedste

Sønderjyske kommune og i toppen på landsplan. Men vi vil gå efter at være de bedste. Ikke fordi det er et

mål i sig at blive bedømt positivt af sit erhvervsliv, men mere fordi det er en god indikation af måden, vi skal

tænke erhvervsklima på. De parametre erhvervslivet bedømmer os på, er opgaver vi skal være gode til at

løse. Al velfærd starter med velstand, og den skabes blandt andet af vores virksomheder. Enhver krone vi i

kommunen kan bruge på velfærd, er skabt af vores erhvervsliv. Den kommunale BYG afdeling og Business

Aabenraa skal i samarbejde med virksomhederne opstille de rammer, der gør det nemt og ubureaukratisk

at samarbejde med kommunen på, indenfor rammerne som myndighed.

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde på at være lydhør overfor erhvervslivets ønsker. Og i god dialog og

samarbejde, organisere og tilrettelægge arbejdet i forvaltningen på en sådan måde, at der opleves en positiv

tilgang og viljen til at ville.

Vi vil afsætte de nødvendige forvaltningsmæssige ressourcer til at løse erhvervslivets behov smidigt og

hurtigt.

Vi vil forsat udbygge erhvervspiloten, så virksomhederne har én indgang til kommunen. Vi vil muliggøre, at det

er erhvervspiloten, der sammensætter det optimale hold bag en opgave. Dermed sikres det, at

relevante aktører allerede ved første henvendelse, kan besvare opklarende spørgsmål.

 

Business Aabenraa

Business Aabenraa skal som en del af deres ansvarsområde danne netværksgrupper, der afspejler

kommunens hovederhverv. Desuden arbejde på at opstille nye fokusområder, herunder indgå i et tæt

samarbejde med projektlederen for særlige internationale erhverv, for at sikre det fulde potentiale

af dette nye indsatsområde.

 

Andre særlige indsatsområder er velfærdsteknologi og turisme; hovederhvervene fødevare og

landbrug, transport og logistik samt byggeri og anlæg. Business Aabenraa skal arbejde målrettet og

systematisk for en tiltrækning af nye erhverv og uddannelser med afsæt i kommunens stærke sider.

Yderligere netværk etableres i tæt samarbejde med erhvervsforening eller brancheorganisation.

 

Netværksgrupperne skal via Business Aabenraa sikre, at kommunens vækststrategi og erhvervsindsats

stemmer overens med de faktiske behov.