Mere konkurrenceudsættelse og medarbejderinddragelse                                                               

Venstre Aabenraa er ikke optaget af, om en offentlig betalt opgave udføres i offentlig eller privat regi. Vi er udelukkende optaget af, at borgerne får den bedste service, og at man får mest muligt for skatteborgernes kroner. Konkurrenceudsættelse giver betydelige effektiviseringer. Vi ønsker at forstærke vores indkøbsafdeling og de tværkommunale indkøbsaftaler. Samtidig med konkurrenceudsættelsen får kommunen større indsigt i kommunens egen opgaveløsning. Og kommunens egne medarbejdere bekræftes, når de er konkurrencedygtige og effektive. Konkurrenceudsættelse betyder jo netop kun, at der spørges til prisen, og ikke om en opgave nødvendigvis skal udføres af en privat leverandør. Venstre Aabenraa ønsker at inddrage medarbejderne i disse processer. Vi skal skabe åbenhed og tryghed om formålet med konkurrenceudsættelse, og motivere til dialog om effektiviseringspotentialer eller omfordeling af opgaver. Vi tror at vores tillidsfulde samarbejde med tillidsfolk og medarbejderudvalg skal udbygges, så de inddrages i løsninger. Og i realiteten bidrager med deres faglighed og indsigt, til glæde for kommunens borgere. De første projekter af medarbejderinddragelse er afsluttet, og erfaringerne herfra skal indgå i det fremadrettede arbejde.

Udbudsstrategi

Venstre Aabenraa har stået i spidsen for, at der er nedsat et særligt udvalg bestående af private byggeaktører, kommunale medarbejdere og politikere. De skal opstille nye retningslinjer ved udbud af kommunale anlægsopgaver. Retningslinjerne skal skabe gennemsigtighed bag processerne ved udbud i Aabenraa kommune og skabe dialog mellem aktørerne, hvilke krav der gælder. Venstre Aabenraa ønsker at Business Aabenraa skal rådgive lokale virksomheder om de kommunale udbud. Skabe netværk så mindre lokale entreprenører kan spille hinanden stærke, og påpege utilsigtede hindringer for lokale udbydere. Erfaringerne fra dette arbejde skal inddrages ved efterfølgende udbudsstrategier på driftsopgaver, så Aabenraa kommunes udbudspolitik er kendt af alle aktører. Venstre Aabenraa vil arbejde for at der indgås samarbejdsaftaler med andre kommuner ved udarbejdelse af udbud, så vi kan lære af hinandens erfaringer.