Aabenraa som regionens uddannelses by                                                                                               

Venstre Aabenraa ønsker, at Aabenraa skal udvikles til regionens uddannelses by. Vi vil målrettet arbejde for

at nye uddannelser placeres i Aabenraa. Dette er et vigtigt element for at fastholde vores unge i regionen,

og vil positivt bidrage til øget bosætning.

 

Vi ønsker, at der fortsat skal afsættes penge til en campuskoordinator. De nuværende erfaringer er positive,

og vi ønsker, at den nuværende ordning i takt med at Campusområdet udvikler sig, skal gøres til et endnu

bedre netværk til de unge. Vi ønsker, at campuskoordinatoren skal facilitere campusrådet, der skal agere de

unge studerendes talerør ind til politikerne. Der skal aftales formaliserede dialogmøder.

 

Den nyerhvervede bygning efter det tidligere børnehaveseminarium skal indgå som ungdomshus og være

en central ramme om studiemiljøet i Aabenraa.

Vi ønsker, at der i samarbejde med campusrådet afklares, hvilke faciliteter ungdomshuset kan indeholde.

 

Venstre Aabenraa ønsker, i samarbejde med private boligudviklere og/eller boligselskaber, at etablere

gunstige og spændende studieboliger. Boligernes udformning og lejeniveau skal tage udgangspunkt i den

udarbejdede analyse. Kommunen skal om muligt bidrage med egnede udstykninger.

 

Mere natteliv

Venstre Aabenraa vil arbejde for et bredt udbud af kultur- og musiktilbud. Vi vil understøtte

etableringen af beværtninger og diskoteker.  Vi vil undersøge mulighederne for større variationer

af spillesteder og kaffemiljøer med afsæt i, at et godt studiemiljø også indebærer et rigt og

afvekslende natteliv.