Byledelse og bydelsråd                                                                                                                

Venstre Aabenraa vil fremme lokale initiativer gennem byledelse og bydelsråd. Vi vil arbejde for, at

Aabenraa forbliver en attraktiv hovedby for kommunen, der summer af liv, arrangementer, events

og kultur. Vi vil understøtte byens aktører, herunder byledelsen i deres bestræbelser på, at

studerende, beboere og gæster til byen skal føle sig velkomne, og får en god oplevelse i mødet

med byen.

 

Vi er optaget af et varieret udbud af butikker i bymidten og ønsker en færdiggørelse af

midtbyplanen, herunder også området omkring markedspladsen. Markedspladsen er byens

visitkort og samtidig et vigtigt parkeringsområde. Derfor ønsker vi en fortsat borgerinddragelse

med ideer til anvendelse af markedspladsen, der tilgodeser en indbydende og funktionel

indretning, der samtidig skal kunne anvendes som sammenhængende plads ved større

arrangementer omkring arealerne mellem HP Hansensgade og Madevej.

 

For at fremme et stort og varieret udbud af aktiviteter på Storetorv og Søndertorv, ønsker Venstre

Aabenraa, at der nedsættes et laug, bestående af personer, butiksindehavere og foreninger med

særlig interesse i disse byrum. Lauget skal forestå udvikling og afholdelse af aktiviteter her.

Der er afsat byfornyelsesmidler til den nordlige ende af gågaden i Aabenraa , og

borger-inddragelserne med workshops er i gang. Det er vigtigt at ideerne bliver til udviklingsplaner,

der realiseres. Dette er Venstre Aabenraa garant for. Aldrig er det sket så meget i Aabenraa

Kommune som nu, og dette ønsker vi også skal præge udviklingen fremadrettet.

 

Al by-omdannelse skal ske i tæt dialog med borgere og erhvervsdrivende i inddragende processer,

herunder et styrket samarbejde med detailhandelen.

Venstre Aabenraa ønsker et fortsat stærkt og inkluderende samarbejde med byledelserne i

centerbyerne og bydelsledelsen som f.eks. på Høje Kolstrup. Vi vil bringe de lokale borgeres kendskab

og lokal viden i spil, for der igennem at styrke det lokale ejerskab og en målrettet og værdi-skabende

udvikling. Et vigtigt led heri er borger informationsmøder og workshops, samt en øget anvendelse

af digitale medier