Bedre cykelstiforbindelser                                                                                                                     

Venstre Aabenraa ønsker et veludbygget cykelstinet i hele kommunen, der tager afsæt i

trafik-sikkerhedsmæssige anbefalinger. Her ønsker vi, at prioritere cykelstier for skolebørn højest og

derefter forbindelser til gavn for vores borgere. Vi ønsker udarbejdet en ny cykelstiplan og ønsker en årlig

kontinuerlig udbygning efter denne plan.

Venstre Aabenraa mener, at cykelstier i det åbne land udførelsesmæssigt kan udformes, så der anlægges

flest mulige trafiksikre kilometer for pengene.

 

Venstre Aabenraa vil i lighed med skolestrukturaftalen søge at skabe en bred aftale om flere investeringer i

cykelstier, der forpligtiger kommende byråd ud over deres egen periode.

Venstre Aabenraa ønsker, at landsbyer med skolesøgende børn, der skal cykle til skole eks. i nærmeste

centerby, skal have positiv særbehandling ved prioritering af cykelstier. Her skal indgå en vægtning i antal af

skolesøgende børn.