Sund Vækst i Hele Kommunen                                                                                                         

Velstand og velfærd hænger uadskilleligt sammen, og for Venstre i Aabenraa gælder det vel at mærke i hele

kommunen. Vi kender ikke til udkantskommune, men vi vil arbejde for at aktive lokalsamfund, med lokal

forankring, understøttes i deres udvikling. Vi anerkender Aabenraa By med oplandsbyerne Rødekro, Løjt

og Stubbæk, samt Padborg Transportcenter som kommunes vækstmotorer. Men vil samtidig arbejde for, at

deres styrker skal underbygge muligheden for, at Aabenraa kommune fortsat er en kommune i balance og

udvikler sig i hele kommunen.

I Venstre Aabenraa vil vi fortsat arbejde for en Kommune med en sund økonomi, så vi kan sikre velfærd og

tryghed for vores borgere. I Venstre Aabenraa arbejder vi ambitiøst for at skabe gode liberale løsninger for

alle borgere. Vi vil med andre ord først bruge pengene, når de er tjent, og det forudsætter sunde og gode

ramme-betingelser for vores virksomheder.

Derfor prioriterer Venstre Aabenraa vækst og arbejdspladser højt. Det kommer bl.a. til udtryk i den årlige

undersøgelse, som Dansk Industri og Dansk Byggeri laver over de mest erhvervsvenlige kommuner i

Danmark. I begge undersøgelser ligger Aabenraa kommune klart i front i vores region og helt fremme på

landsplan. Men det kan gøres endnu bedre. Derfor er det vores mål at blive Danmarks mest erhvervsvenlige

kommune. Det skaber vækst hos virksomhederne, arbejdspladser og bosætning, og i sidste ende mulighed

for at drive en sund kommune, der har råd til at understøtte og hjælpe, de der har behov.

 

Men Venstre Aabenraa kæmper for meget mere end erhvervsliv. Venstre ønsker at skabe gode vilkår for

vores borgere. Det starter for os med gode normeringer i daginstitutionerne, gode og tidssvarende

folkeskoler, trygge forhold for vores ældre, og et godt sundhedsvæsen.

Aabenraa kommunen er ikke perfekt, men vi ved at viljen til forandring og evnen til at samarbejde, allerede

har givet synlige resultater. Så vi mener faktisk, at der er sket en synlig positiv udvikling i de seneste 4 år. Vi

har omskrevet fortællingen om en kommune ”hvor det ikke bliver til noget”, til kommunen med ”de

mange gode historier og fremgang”.

Vi vil også gerne være med til at skrive de næste mange kapitler af den gode historie om Aabenraa kommune.

Derfor har vi brug for din stemme ved Kommunalvalget den 21. november 2017.

Vi giver i det efterfølgende svar på mange af de spørgsmål, vi regner med skal tegne det samlede billede

af, hvad Venstre Aabenraa vil med vores kommune de næste 4 år og fremover. Venstre ved du, hvor du har.

Det vi siger, er det vi mener. Og det vi går til valg på, vil vi arbejde benhårdt for at få gennemført i

samarbejde med alle de, der ønsker at samarbejde.

For Venstre Aabenraa er et godt samarbejdende Byråd vigtigt. Derfor vil vi som hidtil, fortsat gå efter at

opnå brede aftaler med byrådets øvrige partier. Derfor er vi naturligvis også glade for, at vi med undtagelse

af enhedslistens ene mandat, på skift har haft budgetaftaler med samtlige partier i den forgangne byrådsperiode.