Udlændinge og integration                                                                                                                 

Venstre Aabenraa kræver, at kvoteflygtninge og familiesammenførte fra dag ét skal indgå i et

integrationsprogram med sigte på at blive selvforsørgende. Vi mener at integration ikke kun handler om at

lære sproget, men i stedet lære sproget imens man er i praktik, arbejde eller uddannelse. Vi værner om de

danske værdier som f.eks. demokrati og ligestilling. Vi mener at integration også må tage afsæt i, at man

bekender sig til disse værdier. Vi vil arbejde for en mere harmonisk fordeling af flygtninge og indvandrere,

for at undgå ghettodannelser i kommunen

 

Vores boliganvisning tager højde for en spredning af flygtninge i hele kommunen. Vi ved, at man mange

steder i vores kommune gør et stort arbejde ud af at integrere indvandrere og gøre dem til et aktiv for

lokalsamfundet. Vi modtager flest enlige unge mænd, og reglerne gør det ikke muligt at fastholde

dem på anvisningsstedet ved familiesammenføring, og dermed skift af bolig. Det ønsker vi at ændre.

Grundlæggende har forældre krav på at få deres barn indskrevet i daginstitutionen i deres skoledistrikt.

Denne ordning vil vi gøre op med. Vi ønsker i stedet at danne klyngeinstitutioner, så daginstitutioner og

skoler sammen arbejder om integrationen.

Her vil antallet af flygtninge og tosprogede børn naturligt spille ind.

 

Nej til religiøse særhensyn

I vores opfattelse af demokrati og ligestilling opstår der en gang i mellem sammenstød mellem de danske

værdier og religiøse følelser.  Det kan f.eks. være ved krav om kønsopdeling i svømmehallen som betingelse

for muslimske kvinders/pigers deltagelse i svømmeundervisning. Det vedrører ikke kun de muslimske

kvinder/piger selv, men afskærer resten af befolkningen fra at bruge de kommunale faciliteter i tidsrummet

eller giver et udansk undervisningsforløb. Venstre Aabenraa ønsker ikke at bøje sig for sådanne religiøse

særhensyn.

Efter folkeoplysningsloven modtager en række foreninger kommunale støttekroner. Der er vedtaget nye

regler om, at der ikke kan ydes støtte til foreninger, der modarbejder og underminerer demokrati og

grundlæggende menneskerettigheder, herunder f.eks. trosfrihed og ligestilling. Vi ønsker ikke, at borgernes

penge går til sådanne foreninger, og vil skærpe kontrollen, og i yderste konsekvens stoppe med tilskuddet.

 

Fortsætte med investeringsstrategien

Venstre Aabenraa vil bygge ovenpå de gode erfaringer, Aabenraa kommune har med investeringsstrategien

på arbejdsmarkeds-området. Vi ønsker at fortsætte den målrettede og håndholdte indsats overfor

flygtninge, herunder med IGU forløb. Vi tror, at en flygtning som udgangspunkt ikke fra sit hjemland kender

til at blive klientgjort eller forsørget, og derfor skal vi ikke give forsørgelse uden modydelse.

 

Samtidig tror vi på, at en god integration på arbejdsmarkedet også kan være med til at skaffe noget af den

arbejdskraft, vores virksomheder efterspørger. Derfor er et tæt samarbejde med regionens virksomheder og

jobcentre vigtigt.