Børn og skole                                                                                                                                           

Den gode skole.

I Aabenraa kommune har vi ca. 5500 folkeskoleelever fordelt på 19 folkeskoler. Ens for skolerne er, at de alle

leverer en god undervisning, og at alle vores skoler er i en bygningsmæssig god stand. Den sidste skole, der i

forbindelse med skolestrukturaftalen mangler at blive færdiggjort, er Hærvejsskolen. Den afsluttes i det

kommende år.

 

Venstre Aabenraa ønsker derfor at sætte nye mål for vores folkeskoler.  Vi ønsker med baggrund i projektet

”Den gode skole” at formulere nye målsætninger. Hvordan ruster vi nutidens folkeskoler til fremtidens

udfordringer. Vores børn er vores fremtid og det råstof, fremtidens samfund skal opbygges af. Derfor er det

vigtigt, at vi ruster skoleeleverne til en endnu ukendt fremtid. Det er helt sikkert, at hvis udviklingen

fortsætter med samme hastighed i de næste 10 år som i de forgangne 10 år, så står vi i dag med

indskolingselever, der kommer til at tage folkeskolens afgangseksamen i endnu ukendte fag.

Desuden skal vi forberede dem til jobs, der endnu ikke eksisterer.

 

Digitalisering bliver det nye fremmedsprog

Venstre Aabenraa ønsker, at digitalisering skal sættes på skoleskemaet. Det er kun et spørgsmål om tid,

hvornår vi målrettet skal forberede vores børn til den nye tidsalder. Mange børn og unge er i forvejen i fuld

sving med at dygtiggøre sig i digitalisering via sociale medier, ”Learning by doing”, og det er en god

læremetode. Men vi ønsker at vores folkeskoler skal kunne lidt mere. For at folkeskolen fortsat er en skole

for alle samfundslag, ønsker Venstre Aabenraa, at vores folkeskoler skal have en plan for, hvornår alle børn

og unge har fuld adgang til tablets eller PC’ere på lige vilkår.

Samt at skolens WIFI og IT platforme kan håndtere det.

Vi har allerede set gode og visionære eksempler som f.eks. på Felsted Centralskole og VUC.

 

Vi vil, i samarbejde med vores folkeskoler, opstille en strategi for implementering af digitalisering, og afsætte

penge til efteruddannelse af lærere, indkøb af hardware og udbygning af faste, sikre og hurtige IT-netværk.

Der ud over vil vi fremme indsatsen for brug af ny teknologi på skolerne ved indkøb af det nyeste

undervisnings-materiale på området.  Aabenraa kommune skal ikke kun være kendt for at have gode nye

skoler. Vi vil også være kendte for, at der sker fornyelse på undervisningssiden.

                                                                                                                                                            

Inddragelse af det lokale erhvervsliv i ”Åben Skole”                                                                            

Den ”Åbne Skole” er et vigtigt led i skolereformen. Den kan være med til at åbne børns og unges viden om

det samfund, der omgiver dem, herunder foreningslivet, kulturlivet og de lokale virksomheder. Samfundet

har brug for, at flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor ønsker vi, at skolerne mere

systematisk bruger den Åbne Skole i udskolingen til at besøge det lokale erhvervsliv og

produktionsvirksomhederne. Således får de unge større viden om erhvervslivet samt får et

indblik i, hvordan man kan bruge en uddannelse, bl.a. en erhvervsuddannelse på arbejdsmarkedet.

 

Venstre Aabenraa ser også gerne et nært samarbejde med Uddannelsesvejlederne og erhvervslivet.

Vejlederne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og derfor mener vi, det er vigtigt at sikre, at

vejlederne også kan vejlede om jobmulighederne efter endt erhvervsuddannelse. Vi ønsker at udvikle på

bestående netværkssamarbejder med uddannelsesinstitutioner og virksomhedernes personalechefer, så

vejledning kan tage afsæt i, at vi uddanner til job. Derfor ønsker vi også, at årlige uddannelsesmesser skal

blive en fast bestanddel af skoleskemaet i overbygningsklasserne, så de unge allerede ved valg af

ungdomsuddannelsen har et billede af, hvor drømmejobbet ligger.

 

Nye daginstitutioner og bedre normering

Venstre Aabenraa vil fortsætte den vedtagne dagtilbudsstruktur med en ny daginstitution i Aabenraa Syd

og Bov. Herunder også gennemførelse af dagtilbudsstrukturen i Aabenraa Nord og Tinglev. Vi ønsker nye og

tidssvarende daginstitutioner. Vi er ikke optaget af hvem der driver dem, men ønsker i stedet at diskutere

kvalitet. Vi vil arbejde for bedre normeringer med faguddannet personale i vores daginstitutioner.

Børnepasning er en kommunal kerneopgave.  Derfor vil Venstre Aabenraa lytte til forældrenes behov og

fastholde fritvalgs-ordninger.

Vi mener at sund konkurrence på området giver et godt og alsidigt udbud. Vi ønsker en bæredygtig kommunal

dagpleje, privat børnepasning og småbørnsgrupper. Men frem for alt ønsker vi et tilbud, der tager afsæt i

forældrenes ønske om en tryg hverdag for deres børn.

 

Børnehandicapområdet

Venstre Aabenraa ønsker at prioritere anlægsønsket på Posekær, benævnt ”Lille Kær”-projektet, bestående

af en nybygning til gul gruppes 8 beboere, samt en ombygning af Posekærs eksisterede bygninger.

 

Frihed til pasning af eget barn

Venstre Aabenraa ønsker, at ”pengene-følger- barnet -muligheden” genindføres. Vi syntes, det er op til

forældrene i en tidsbegrænset periode, at vælge om de ønsker at gå hjemme hos deres børn i stedet for at

sende dem i institution. Det giver børnefamilierne større frihed til selv at planlægge deres dagligdag.

Forældrene skal visiteres til tilskuddet, så det ikke er muligt at modtage for udsatte familier, hvor børnene

bl.a. har utilstrækkelige sprogkundskaber.