Sundhed

Vi vil styrke kernevelfærden.

Venstre Aabenraa ønsker at prioritere kernevelfærden over alt muligt andet. Det betyder at vi vil arbejde

målrettet med det kommunale sundhedsvæsen. Vores kommune er udfordret på demografien, herunder

vores alderssammensætning, levevis og uddannelsesniveau. De faktorer, der har direkte indflydelse på

befolkningens sundhed, ønsker vi at ændre i en positiv retning til glæde for den enkelte borgers livskvalitet,

men også til glæde for fællesskabet. Borgeren i centrum er vores udgangspunkt. Vi går op i at bekæmpe

ventelister og dårlig service – og så er det ikke afgørende, hvem der leverer ydelserne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Det nære sundhedsvæsen                                                                                                                   

Venstre i Aabenraa ønsker at indføre mere velfærdsteknologi, der giver mening for den enkelte borger

i form af mere selvhjælp og værdighed. Det betyder mere individuelle,  tilrettede og relevante ydelser til den

enkelte. Vi vil skabe en øget kultur og teknologiforståelse hos kommunens medarbejdere, så de med afsæt i

borgerens behov, afsøger muligheden for teknologiløsninger til gavn for borgeren. På den måde kan vi give

borgeren mere frihed, få mest velfærd for pengene, og gøre arbejdet lettere for kommunes medarbejdere.

Målet skal også være, at borgerne kan blive i eget hjem i kendte og trygge omgivelser, så længe som

muligt. Vi ønsker, at vi, til trods for store afstande til centrale genoptræningstilbud, kan tilbyde

hjemmetræning og undgå lange transport- og ventetider.

 

En målsætning er fortsat sundhed og læring.  Venstre Aabenraa vil arbejde målrettet for aktiviteter, der

peger i den retning. Vi ønsker med de gode historier, at motivere den enkelte til sund livsstil og understøtte

lokale initiativer, der arbejder for oplysning om sund kost og bevægelse.

Aabenraa Kommune er hjemsted for akutsygehuset, SOSU skolen, sygeplejeuddannelsen og virksomheder

inden for velfærdsteknologi. Venstre Aabenraa vil gennem aktive partnerskabsaftaler sikre, at den nyeste

viden og teknologi stilles til rådighed for vores borgere. Det betyder samtidig, at vi i Aabenraa kommune

skal være ”first mover”, være innovative samt villige til at investere som de første.